4 / 6

23.03.2020

UZAKTAN EĞİTİM REHBERİ

SOSYOLOJİ

Justice; Harvard’ın övülen profesörü Michael Sandel tarafından verilen derste, günümüz uygulamalarının tartışılması da dâhil olmak üzere klasik ve çağdaş adalet kuramlarının eleştirel analizi incelenir.

The Age of Sustainable Development; katılımcılara sürdürülebilir kalkınmanın temel zorlukları ve yollarının yanı sıra sosyal olarak kapsayıcı ve çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomik kalkınma hakkında bir anlayış verilir.

Constitutional Interpretation; Anayasa ne demektir? Ne gerektirir ve neyi yasaklar? Sorularının hâkim olduğu bu derste anayasal yorumlama ile ilgili rakip teorileri ve yaklaşımlarını birebir incelemeniz mümkün.