4 / 4

29.11.2017

ARZU KAPROL'ÜN LÜKSLERİ

Sahip olmayı hayal ettiğiniz sanat eseri? Sahip olmak değil ama bir parçası olmayı hayal ettiğim, bir kent içinde yaşamak. Yaşamın mimari ve sanatsal olarak ele alınıp planlandığı; yaşayanların bir arada olmaktan ve sanat ve bütünsel alanlarda olmaktan keyif aldığı; her mevsime göre mimari ve estetik açıdan planlanmış; bir ütopik kentte yaşamayı; üretmeyi ve o kentte yaşayanları giydirmeyi hayal ediyorum. Bir kentin sanat eseri kaygısı ve bakışıyla yaratılmış olmasını düşünüyorum.