-->

EMEL AYAYDIN LÜKSLERİNİ ALEM'E ANLATTI


1 / 9
Emel Ayaydın için lüks oldukça değişken ve sübjektif bir kavram. Lüksün algılama biçimiyle alakalı olduğunu düşünen Ayaydın, “Bana kendimi konforlu ve özel hissettiren detaylar benim için lükstür. diyor ve ekliyor, “Lüks kendime verdiğim bir ödül ve şımarma şansı.”